Derewenda - utylizacja, recykling

DEREWENDA - recykling, utylizacja, sprzedaż sprzetów nowych oraz używanych .

DEREWENDA jest to firma, która działa w dwóch branżach: gospodarki odpadami i handlowej. Zajmujemy się dystrybucj± urz±dzeń chłodniczych, wyposażeniem placówek gastronomicznych, oferujemy meble do barów i sklepów, prowadzimy również sprzedaż urz±dzeń klimatyzacyjnych oraz schładzalników do mleka. Prowadzimy także komis, w którym można kupić używane sprzęty.

www.bai.pl